Marc Peyrecave i Vidal, Aspectes del Correu 3

Article fet 
per l’anuari de l’associació del any 2011

Aspectes del Correu (3)
1855 -1860

Com a continuació dels articles de mateix títol publicats en anys anteriors, i seguint amb aspectes poc usuals del correu entre els anys 1855 i 1860, presentem un seguit de cartes que documenten les diverses tarifes aplicades, tant al correu entre particulars, com a l’oficial.

1856. Correu marítim a França
El vaixell, a vapor i mogut a pales, era un medi de transport habitual per a la correspondència a mitjan segle XIX. Són conegudes cartes transportades per aquest medi, habitualment entre ports de la Mediterrània, Barcelona, València, Almeria, Màlaga i Cadis, amb extensió fins a Gibraltar. Molt més rares ho són les enviades a França per aquest medi, ja que la via de terra era la més habitual, i econòmica.


48 B. Carta datada a Reus el 26 d’abril de 1856, i circulada a França.
El segell està anul·lat amb la Graella d’ús general. Sobre el frontal, el datador Tipus 54  REUS TARRAGONA, de data 27ABR56, la marca francesa ESPAGNE MARSEILLE, aplicada al correu que entrava per via de mar a Marsella, exclusiva per al correu marítim, data 29AVRIL58, i el porteig francès, 8 dècimes de franc. Les cartes circulades per via de terra eren portejades amb 5 dècimes de franc.1856. Tarifa per impresos
El “Real Decreto reformando la tarifa de correos”, de 1 de setembre de 1854, vigent a comptar de l’1 de novembre del mateix any, indicava el en seu Art. 11. “Los impresos y las muestras de comercio con faja, sin otro manuscrito que el sobre, pagarán la mitad del valor que corresponda á su peso.”

El mateix decret, en els Art. 1 i 4, determinava que les cartes simples, prèviament franquejades, pagarien 4 cuartos, en lloc dels 6 vigents fins a aquella data, és a dir que la tarifa d’impresos passava a ser de 2 cuartos per cada ½ onça de pes.


39. Carta de dol sortida de Madrid, i dirigida a Almendralejo.
La carta va ser franquejada amb un dos cuartos verd filigrana llaços,  i lliurada al correu on va ser datada el 2ENE56, i anul·lada amb la Graella d’ús general de Madrid.

La carta va ser franquejada amb un segell de 2 cuartos, tarifa d’impresos, rarament usada per a la correspondència particular entre poblacions distintes. La gran majoria de cartes franquejades amb el segell de 2 cuartos es van fer servir per al correu interior, particularment a Madrid i Barcelona, i per al correu de Canàries.1855. Diferents formes d’indicar la franquícia

La franquícia per a Senadors i Diputats, establerta per Reial Decret de 17 de desembre de 1851, i abastava tant les cartes enviades com les rebudes per els diputats a Corts o els Senadors. Aquesta franquícia era únicament vàlida durant els períodes de sessions.


 Carta dirigida a Madrid, al Diputat a Corts De las Navas.

La carta està datada amb el LUCENA CÓRDOBA, en color blau, el 19ENE55, i rebuda a Madrid el 22 del mateix mes.
Inicialment es va datar a Lucena, i un cop arribada a Madrid, se li va aplicar la Marca de Franquícia de Senadors i Diputats, en color blau, atenent a la condició de Diputat del receptor. La Legislatura de les Corts constituents de 1854-56, es van desenvolupar en un primer període entre el 8 de novembre de 1854 i el 17 de juliol de 1855, i per tant en la data de recepció a Madrid de la carta, es trobava en plena legislatura.
A Lucena la carta es va portejar amb el 8, i s’hi va afegir la Graella d’ús general per indicar que anava amb franquícia. A la seva arribada a Madrid, se li va aplicar la marca de l’organisme que tenia la franquícia, Senadors i Diputats, anul·lant la graella per evitar confusions, i carregant-se al compte de les Corts.


1860: Correu de Senadors i Diputats

Tota la correspondència enviada o rebuda per els Diputats a Corts o els Senadors gaudia des de 1851 de franquícia. Una Circular de 24 de juny de 1857, que trasposava una RO de 17 de juny del mateix any, limitava la franquícia a la correspondència enviada per els diputats, al temps que indicava “2.º Para justificar su procedencia, las cartas de los señores Senadores y Diputados llevarán estampado en el sobre un sello especial que diga Senado ó Congreso de los diputados, respectivamente, sin cuyo indispensable requisito se considerarán de correspondencia particular, y por consiguiente, sujeta á las disposicioens que á ella se refieren.”


Carta dirigida a Antonio Satorras, a Tarragona.
La carta està datada amb el datador de sortida MADRID (1) Tipus 58, i sobre el frontal, estampada en blau, la marca de franquícia CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
El color blau és excepcional en aquest tipus de marca de franquícia del Congrés.


1858 + 1860: Sobres pre-impresos

L’ús de sobres pre-impresos, amb l’adreça del receptor completament escrita és molt rara entre els anys 1855 i 1860. La companyia del FERRO-CARRIL DE BARCELONA Á ZARAGOZA, i algun comerciant les van fer servir per facilitar a l’emissor la confecció de la carta, i evitar errors a l’adreça.


La carta està anul·lada amb la Roda de Carreta 15, de Saragossa.
D’aquesta mateixa societat, existeixen 4 models diferents de sobres pre-impresos, que es poden reconèixer per les diferents formes del tema decoratiu que es troba sota la descripció de la Societat.48 B Carta sortida de Lorca, i dirigida  Cadis, a l’administrador de la revista La Moda.
El sobre pre-imprès, ja conté les dades de qui rebrà la carta, per a més comoditat de l’emissor. El seu interior, també imprès, serveix per a abonar-se a la revista LA MODA, fent la carta funció de comanda.
Raríssim ús de sobres pre-impresos comercials en aquesta època. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada